trang chủ tin tức xe Kinh nghiệm
Dự trữ nhiên liệu trong những chuyến đi xa trên xe ô tô có an toàn? Dự trữ nhiên liệu trong những chuyến đi xa trên xe ô tô có an toàn?

Việc dự trữ bình xăng dầu trong những chuyến đi xa hoặc để tại nhà thường được người dân áp dụng nhưng cách này chưa chắc đã an toàn và hiệu quả.